Logo

Alberta Mennega Stichting

correspondentieadres: J.F. Kennedylaan 20, 3981 GC Bunnik | email: AlbertaMennegaStichting@gmail.com |

> Subsidiebeleid > Een subsidie aanvragen > Alberta Mennega Stichting

 Subsidiebeleid

In eerste instantie komen aanvragen in aanmerking, welke worden ingediend ten behoeve van jonge
personen, studerend of werkend aan een universiteit of daarmee gelijk te stellen Nederlandse instelling.

Doorgaans zullen de toe te kennen beurzen de  € 1250 niet te boven gaan.
In bijzondere gevallen kunnen incidenteel echter grotere subsidies worden verleend.

Bij wijze van voorbeelden vindt u HIER een selectie van toegekende beurzen.

Beurzen worden in behandeling genomen indien deze betrekking hebben op projecten die beginnen in het
erop volgende kwartaal, of nog lopen op de datum van toekenning.  Alleen volledig ingevulde
aanvraagformulieren worden in behandeling genomen. Desgewenst kan (per separate post) een apart,
uitvoeriger projectvoorstel worden toegevoegd.

De benodigde aanvraagformulieren kunnen worden gedownload:

>> aanvraagformulier >> grant request form


> Home