Logo

Alberta Mennega Stichting

correspondentieadres: J.F. Kennedylaan 20, 3981 GC Bunnik | email: AlbertaMennegaStichting@gmail.com |

> Subsidiebeleid > Een subsidie aanvragen > Alberta Mennega Stichting

 Wie was Alberta Mennega ?  

Dr. A.M.W. Mennega (1912-2009) studeerde biologie in Utrecht.
Na een korte periode elders werkzaam te zijn geweest, kwam zij in 1946 in
dienst van het toenmalige Botanisch Museum en Herbarium te Utrecht.
Daar zette zij een houtcollectie op die, in de ruim dertig jaar dat zij aan de
plantensystematiekgroep verbonden was, uitgroeide tot een collectie van
wereldfaam.

Na haar pensionering was zij tot op hoge leeftijd actief in haar vakgebied, de
plantensystematiek en anatomie. Eind jaren tachtig besloot zij om studenten en
jonge onderzoekers financieel te gaan ondersteunen. Nadruk hierbij lag in
eerste instantie op het zich verder bekwamen in de botanie en gerelateerde
onderzoeksvelden en het doen van veldwerk in de tropen.
Hiertoe heeft zij in 1988 de naar haar genoemde stichting in het leven geroepen.

Op 2 april 2007 werd Alberta Mennega koninklijk onderscheiden. Zij werd Ridder
in de Orde van Oranje Nassau!


> Home

Bep Mennega